Astronavi
mainpublicationhobymtourequipmentnewslinkcontactfacebook
Date : 14-08-06 15:21
  M98  
  Name : astronavi Hit : 220  
머리털 자리의 10등급 측면 나선은하입니다.
디테일을 표현하자면 좋은 시상과 투명도, 긴 노출 그리고 12인치 이상의 대국경과 고감도 CCD가 필요할 것 같습니다.
이날은 투명도가 극히 좋지 않았고 시상 또한 따라주지 않아 오래 찍고픈 으욕이 생기지를 않더군요.
다음에 15인치 완성되면 한번 더 도전해 보려 합니다.

HO-BYM 292FN
AP EQ1200
ST-10XE w/ CFW-8a(-30)
L : 45min(1X1)
RGB : 6min ea(2X2)
나다 제 1 천문대
덕초현 천문인 마을
2005. 4. 5  00:53~
 
 
 
List
 
Total 93
 
M82
 
 
NGC3166 / 3169
 
 
M94
 
 
NGC 2903
 
 
NGC678,680,691,694
 
 
M31 Andromeda Galaxy
 
 
NGC6946
 
 
M98
 
 
M102
 
 
NGC3628
 
 
NGC4631
 
 
NGC4533, 4536 & 4527
 
 
M91
 
 
NGC 3521
 
 
M81
 
처음  1  2  3  4  5  6  7  맨끝

Warning: Unknown(): open(../data/session/sess_c5bdc2e39184ab75053deb7c59ff8aa4, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (../data/session) in Unknown on line 0